Amudiana

Amurgurile înroşiră cerul în semn de noapte
dar nu simt nicicum vreo oboseală.
Las gândurile seama materiei cenuşii,
pentru că sunt sigur că gândeşte.. aşa.. leneş,
purtând un singur gând de mii şi mii de ani..
Şi mâine, în zori, am să te chem
să omagiem răstimpurile despre care
am aflat câte ceva: de pildă, ţi-aduci aminte
când oamenii şi-au lepădat de pe umeri veşmintele
din piele de animal,
împrejmuidu-şi potecile – să le stăpânească?
Acele arhaice cărări duceau în peşteri
luminate de făclii care lăsau în urmă
dâre de cenuşă..
Uneori oamenii loveau cu palmele-n materii dure,
în pietre, fiind atât de fericiţi când descopereau tăişul.
Mi-amintesc că începură să ucidă,
spălându-se pe mâini apoi,
precum un gest al inteligenţei cenuşii
de care îţi pomeneam mai înainte..
Şi-ţi dai seama, aşadar, c-ar fi o netrebnicie
să lipsim la această sărbătoare.

Şi, totuşi, dacă-n astă noapte nu adorm,
ce altceva aş putea să citesc în jurnale
decât despre triumful suferinţei?
Doar toţi ştim că ea a ramas singurul semn
că Pământul fusese plin de oameni..
Tot acolo, în acele scrieri, sub felurite limbi,
citesc despre căile spre bunăstare, deşi
autorii au murit demult
sau despre împărţirea lucrurilor
în mii şi mii de forme..
Dar parcă aud o voce de peste umăr,
gândind, şi-aş vrea să-mi intorc privirea,
dar e cu neputinţă..
Fapta răului este oare mai ascunsă
decât muţenia şi, de aceea,
i s-a consfinţit cu atâta ardoare, izbânda?

Comentarii, mesaje, opinii..logo-default-white

România profundă.. în beneficiul cui?

“Capul plecat, niciodată sabia nu-l taie..” Hm.. şi-aşa, mioriticii acestor plaiuri vor purta pe veci stigmatul lui Trăian şi Decebal, ca-ntr-o eternă şi parcă predestinată catedrală a mânduirii neamului, finanţată de .. Dragnea. (cine începe să scuipe în sân, înseamnă că nu-nţelege nimic din ceea ce spun).

De aceea, refuz a mă mai numi european, din respect pentru Europa. Şi nu ştiu nici dac-ar mai trebui să mai fiu şi de lângă Balcani.. Nu-mi rămâne decât să mă ascund la poalele Carpaţilor, şi, când se vor trezi toţi sau vor adormi toţi (îmi pare că tot una începe să fie.. ), să trec dincolo, fără să mai privesc în urmă.

Aboneaza-te..
De fiecare dată când îmi vine vreo idee, te voi anunța prin e-mail

Confirmă subscrierea, urmând paşii menţionaţi în mesajul sosit.
Delivered by FeedBurner

Contact Info

Str. Leonida Zamfirescu Eliza, nr.43 Galati, Romania

+4 0749 463 6400
adrianlazarescu (arond)yahoo.com

Copyright 2018 Adrian Lazarescu ©  All Rights Reserved